Hvem er vi?

Oslo historiske dansegruppe ble formelt startet i mai 2007. To år før hadde en gruppe dansere fra Norge begynt å øve på, og danse, en del av de dansene de hadde møtt på ball i utlandet, og da særlig i England.

Formålet med foreningen er å fremme interessen for, kunnskapen om og bruken av historisk dans.

I dag er vi ca. 16 par aktive dansere som kommer fra hele østlandsområdet.