Øvingstider

Øvingstider våren 2024:

Juni: 04, 11.


Øvingstider høsten 2024:

20.08 - 27.08. 

03.09 - 10.09 -17.09.

08.10 - 15.10.-22.10.-29.10.

12.11.- 19.11.-26.11. 

03.12.


Adressen til vårt øvingslokale er

Furuset grendehus: Furusetveien 1, 1053 Oslo